Χρήση εξοπλισμού atelier

Υπάρχει η δυνατότητα  να νοικιάσετε το χώρο μας κ να χρησιμοποιήσετε τα μηχανήματα και τα εργαλεία μας για μια ή περισσότερες ώρες, προκειμένου να υλοποιήσετε κάποιο project σας ή να εξασκηθείτε! Η τιμή είναι 5 ευρώ/ώρα και απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση.

πατρόν και υλικά
πατρόν και υλικά

διάθεση χώρου, μηχανημάτων και εξοπλισμού κατόπιν συνεννοησης

μηχανήματα και εξοπλισμός
μηχανήματα και εξοπλισμός

διάθεση χώρου, μηχανημάτων και εξοπλισμού κατόπιν συνεννοησης

1/1